Δήμος Καστοριάς: ανακοίνωση για την οδό Ορέστου

Δήμος Καστοριάς: ανακοίνωση για την οδό Ορέστου

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση Ι.Χ. αυτοκινήτου, στην οδό Ορέστου – γωνία Παπαρέσκα, στην Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, στον Χρήστο Μίχο του Κων/νου.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karagianidou@kastoriacity.gr ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51156 και 2467357157).

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ.Υ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.