Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για έρευνα αγοράς

Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για έρευνα αγοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας , που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 33.7336.15 του οικονομικού έτους 2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.87/1996 (ΦΕΚ 72Α/1996-04-25) να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους και τις απαραίτητες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Κοσμά Τουμπίδη την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. . Αμέσως μετά θα αποσφραγίστουν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία . Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας συντήρησης διατίθενται δωρεάν . Πληροφορίες για την παρούσα εργασία συντήρησης παρέχονται από τον κ. Κοσμά Τουμπίδη στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51639 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Leave a Reply

Your email address will not be published.