Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου του Λούνα Παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης έτους 2015

Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου του Λούνα Παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης έτους 2015

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του χώρου του Λούνα Παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης έτους 2015, στη Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού ως εξής:

1. Η μίσθωση θα αφορά την χρονική διάρκεια της συναρμολόγησης του Λούνα Παρκ που δεν θα είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, τη λειτουργία του Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άργους Ορεστικού και τη χρονική διάρκεια της αποσυναρμολόγησης του Λούνα Παρκ που δεν θα είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών. Μέγιστη χρονική διάρκεια 27 ημέρες.
2. Η δημοπράτηση θα γίνει στο Δημαρχιακό μέγαρο στις 12-08-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ. (λήξη προσφορών). Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον η δημοπρασία θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα.
3. Το ελάχιστο τίμημα ορίζεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 € ευρώ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.