Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαγωνισμός για προμήθεια τεντών και μουσαμάδων

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Η προμήθεια αφορά υλικά για την χρήση τους από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 59.500,00 € (με Φ.Π.Α)και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Άργους Ορεστικού Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό στις 28-07-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή (έναρξη) μέχρι 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Leave a Reply

Your email address will not be published.