Διημερίδα Καινοτομίας στην Καστοριά

Διημερίδα Καινοτομίας στην Καστοριά

Διημερίδα Καινοτομίας στην Καστοριά, θεματικές ενότητες: Η καινοτομία στον “Κλάδο της Γουνοποιίας” και στον Θρησκευτικό Τουρισμό ” Η Βυζαντινή Δυτική Μακεδονία”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.