Διαβούλευση για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Διαβούλευση για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 5631/Β/17.10.2022), για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER), η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί σε εκδήλωση διαβούλευσης για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τοποθεσία: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Άργους Ορεστικού

Ημερομηνία: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Ώρα: 11:00

 

11:00-11:15 Προσέλευση-Εγγραφές συμμετεχόντων

11:15-11:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί κ. Σαββόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος ΔΣ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. κα. Καλλιόπη Κυριακίδου – Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης – Δήμαρχος Δήμου Άργους Ορεστικού Αντιπρόεδρος ΔΣ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

11:30-12:00 Νέα πρόσκληση στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

κ. Τσαπάρας Βασίλειος – Δ/ντης της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ.

12:00-12:30 Συζήτηση – τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.

12:30 Λήξη της ημερίδας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.