Διατραπεζική μεταφορά χρημάτων με ένα «κλικ»

Διατραπεζική μεταφορά χρημάτων με ένα «κλικ»

Την μεταφορά χρηματικών ποσών από τη μια τράπεζα στην άλλη μέσα σε λίγα λεπτά και με την άμεση διάθεσή τους στους δικαιούχους στους οποίους πιστώνονται προσφέρουν δυο νέες υπηρεσίες online πληρωμών που παρέχονται από τις τράπεζες και με τις οποίες απλοποιούνται οι διαδικασίες και μειώνεται δραστικά ο χρόνος ολοκλήρωσης στις μεταφορές χρηματικών ποσών.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο δικαιούχος θα μπορεί σε δευτερόλεπτα να πιστώνεται έως 500 ευρώ και σε λιγότερο από δέκα λεπτά μεγαλύτερα ποσά ακόμη κι αν διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα διαφορετική από εκείνη του πληρωτή.

Με την πρώτη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή ο Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας. Στην υπηρεσία αυτή συμμετέχουν οι τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank.

Με τη δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως και 12.500 ευρώ ανά εντολή κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 16:30 με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα λεπτά. Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και Attica.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.