Διαμόρφωση αγροτικής & δασικής οδοποιίας από την Π.Ε. Καστοριάς

Διαμόρφωση αγροτικής & δασικής οδοποιίας από την Π.Ε. Καστοριάς

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Π.Ε. Καστοριά, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Τμήματος Αμαξοστασίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν διαμόρφωση :

 

  • Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων

Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων

  •  Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας    Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.