Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής Αριθμός Σημειώματος Σκοπός διακοπής
10/5/2022 8:30:00 πμ 10/5/2022 2:30:00 μμ ΑΡΓΟΥΣ α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΒΡΑΧΟΥ β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 14:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΧΜΑ ΒΡΑΧΟΥ 21176 Κατασκευές
11/5/2022 8:00:00 πμ 11/5/2022 9:30:00 πμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 09:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΓΑΒΡΟΣ) 21178 Κατασκευές
11/5/2022 8:30:00 πμ 11/5/2022 2:30:00 μμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΤΡΙΓΩΝΟ). 21181 Κατασκευές
11/5/2022 9:00:00 πμ 11/5/2022 12:00:00 μμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΡΑΝΙΩΝΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΑΡΑ – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ – ΚΕΡΑΙΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. 21179 Κατασκευές
11/5/2022 9:00:00 πμ 11/5/2022 2:30:00 μμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΕΛΑ (ΑΝΩ – ΚΑΤΩ) – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. 21180 Κατασκευές
12/5/2022 8:00:00 πμ 12/5/2022 11:00:00 πμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΑ Δ/Δ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΩΝΗΣ – ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΨΩΜΙΑΔΗ – ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ – Φ/Β ΜΕΛΙΤΗ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΙΤΖΗ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΑΡΒΑΝΙΔΗ – ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΕΩΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΛΗΣΙΑ β) ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 08:15 KAI APO 10:45 ΕΩΣ 11:15 ΣΤΑ Δ/Δ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ – ΤΣΑΚΩΝΗΣ – Φ/Β ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ. 21181 Συντήρηση

Leave a Reply

Your email address will not be published.