Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου σε Α’ και Β’ κατηγορία

118

Ποινές

1) ΠΟΙΝΗ (1) ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ Α.Δ. 1208286 ΑΡΘΡΟ7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

 
2)ΠΟΙΝΗ (1) ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α. , ΜΕ Α.Δ 556385 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
 
3)ΠΟΙΝΗ (1) ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΙΑΓΚΟΥ Χ. , ΜΕ Α.Δ 1239500 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
 
4) ΠΟΙΝΗ (1) ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Θ. , ΜΕ Α.Δ 579989 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
 
5)ΠΟΙΝΗ (1) ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΗΣ Σ. , ΜΕ Α.Δ 1194199  ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.