Διαγωνισμός για απόδοση ονόματος και λογοτύπου για το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης

Διαγωνισμός για απόδοση ονόματος και λογοτύπου για το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης

Το «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ)» είναι ένα έργο, ενταγμένο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αφορά στην υλοποίηση εντός του οικισμού της Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, ενός εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα κέντρου – στα πρότυπα των αναφερόμενων ως Science Centers σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή ορολογία. Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής αισθητικής, ο οποίος θα φιλοξενεί εκθέματα επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται με τρόπο εύληπτο και πρακτικό η παρουσίαση των φυσικών νόμων, χημικών αντιδράσεων ή ο τρόπος λειτουργίας μηχανολογικών κατασκευών, θα αποτελεί δηλαδή χώρο εκμάθησης, διδασκαλίας και πειραματισμού τόσο για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσο και για επισκέπτες μεγαλυτέρων ηλικιών. Το έργο τιτλοφορείται προς το παρών ως «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης» και ο παρών διαγωνισμός αποσκοπεί στη εξεύρεση ονόματος και λογοτύπου.

Το λογότυπο θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία του έργου, όπως αυτή πηγάζει από τη αναλυτική προκήρυξη και το τεύχος δεδομένων και στοιχείων να αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα, να χρησιμοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα.

Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (τα μέλη της οποίας θα προέλθουν από το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας και την Ενωση Γραφιστών Ελλαδος, ενώ το πέμπτο μέλος θα είναι από την αρχιτεκτονική ομαδα μελέτης του ΚΔΤ) με κριτήρια τους τεθέντες στόχους και κυρίως την πρωτοτυπία, καλαισθησία, αμεσότητα, δόκιμη απόδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συμβατότητα και απόδοση του αντικειμένου του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας.
Θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία-αμοιβές, στις τρείς πρώτες κατά την αξιολόγηση της επιτροπής προτάσεις, ποσού 3.500€, 1.000€ και 500€ αντίστοιχα. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.