Καστοριά: Διαγωνισμός γραπτού λόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δημότες Καστοριάς που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται να υποβάλλουν τις δημιουργικές τους ιδέες και προτάσεις για την ευρύτερη ανάπτυξη του Δήμου Καστοριάς, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στην διαμόρφωση και λειτουργία των θεσμών της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει τη διενέργεια Διαγωνισμού Γραπτού Λόγου με θέμα «Η συμβολή των ενεργών πολιτών στην τοπική ανάπτυξη» εμπνευσμένο από το έργο Little big things in Europe and in our local communities» (LBTINEU) (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις μικρές μας τοπικές κοινότητες) το οποίο υλοποιεί ο Δήμος στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», Μέτρο 1.2 «Δίκτυα αδερφοποιημένων πόλεων. Στόχος του «Little big things in Europe and in our local communities» είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές ενεργού υπηκοότητας -μικρά μεγάλα γεγονότα θετικών εμπειριών κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο αλλά και παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η αλληλεγγύη, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Η επιλογή του θέματος του διαγωνισμού στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση της ενεργού συμμετοχής των δημοτών στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς μέσα από τη συγκέντρωση και καταγραφή των πρωτότυπων προτάσεων τους για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς αλλά και ευρύτερα για την ανάπτυξη του Δήμου. Δημότες Καστοριάς άνω των 18 ετών καλούνται να υποβάλλουν τις δημιουργικές τους ιδέες για την παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών ή και την αναβάθμισή τους, από το Δήμο, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Επιθυμούμε με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες του Δήμου Καστοριάς και να καλλιεργήσουμε τον ουσιαστικό διάλογο μέσα από τον οποίο ο δήμος θα γνωρίσει τα ενδιαφέροντα, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο δήμο με προσβάσιμες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή η οποία θα παραλάβει μόνο τις προτάσεις-έργα με το ψευδώνυμο των διαγωνιζομένων χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητά τους προκειμένου να διασφαλιστεί μία αδιάβλητη διαδικασία. Οι δύο καλύτερες προτάσεις θα κερδίσουν την συμμετοχή τους σε ένα πενταήμερο ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο Καστοριάς στην Καλαβρία της Ιταλίας, στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» από τις 24 έως 28 Ιουνίου 2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος θα καλυφθεί η δαπάνη της διαμονής, της διατροφής αλλά και το 70% της δαπάνης μετάβασης με μέγιστη αποζημίωση μετακίνησης ανά συμμετέχοντα το ποσό των 250€. Το υπόλοιπο ποσό του κόστους της μετάβασης θα πρέπει να καλυφθεί με ιδία συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα.
Αν λοιπόν είσαι δημότης Καστοριάς άνω των 18 ετών μπορείς να αποστείλεις τις προτάσεις σου για την τοπική ανάπτυξη και το Δήμο Καστοριάς, έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό Γραπτού Λόγου» χωρίς αναγραφή ονόματος αποστολέα, με απλή (όχι συστημένη) επιστολή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, το δικαίωμα και τον τρόπο συμμετοχής αλλά και διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoriacity.gr) αλλά και στα τηλέφωνα 2467351107 (κα. Γκέρατς Ρ.) και 2467351105 (κα Μεϊμαρίδου Ι.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.