∆ιαγωνισµός για αγρότες της συµβολαιακής από την Πειραιώς

∆ιαγωνισµό που θα αναδείξει 503 τυχερούς οι οποίοι θα µοιραστούν χρηµατικά έπαθλα 40.000 ευρώ , διοργανώνει η Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στο διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος γεωργοί και κτηνοτρόφοι που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής του διαγωνισµού και έχουν κάνει χρήση της κάρτας τουλάχιστον µία φορά. Με τη χρήση της κάρτας θα µπαινουν αυτόµατα σε κλήρωση για τα χρηµατικά έπαθλα.

Ειδικότερα τα χρηµατικά έπαθλα του διαγωνισµού έχουν ως εξής:

  • Ένας τυχερός 5.000 ευρώ
  • Ένας τυχερός 3.000 ευρώ
  • Ένας τυχερός 2.000 ευρώ
  • Εκατό τυχεροί 100 ευρώ.
  • Τετρακόσιοι τυχεροί 50 ευρώ.

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2016 ενώπιον συµβολαιογράφου.

 

 

agronews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.