Δήμος Καστοριάς: 15η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Καστοριάς: 15η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε την  Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της δημοτικής οδού Τσόντου Βάρδα 94 και σήμανσης αυτής (οριζόντια και κατακόρυφη).

2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για τη διάθεση χώρων εκμίσθωσης του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με τη διακριτική ονομασία «Η Λίμνη των Ευχών» στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.