Δήμος Καστοριάς: 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε την  Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 9:30  π.μ . να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και ΛΗΨΗ απόφασης στα εξής θέματα:

1.      Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετική αίτηση του κ. Παλαιοδήμου Ηλία και της  κ. Αναγνωστοπούλου Σιδερούλας).

2.      Οριστική παύση λειτουργίας επιχείρησης  «Οπωροπωλείο – Παντοπωλείο»

3.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Υπολοχαγού Διάκου 10

4.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο δίπλα στο σιντριβάνι στο Πάρκο Ανάπλασης

5.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Ορέστου – γωνία Παπαρέσκα (σχετική αίτηση κ. Μίχου Χρήστου)

6.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή ή μη δύο ξερών κυπαρισσιών επί της Αρτέμιδος 16  εντός του Δήμου Καστοριάς.

7.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενων  δημοτικών χώρων στην ιδιοκτησία των Αντωνιάδη Ιωάννη και Αντωνιάδη Νικόλαου.

8.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενου  δημοτικού χώρου στην ιδιοκτησία των Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ.

9.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενων  δημοτικών χώρων στην ιδιοκτησία των Γάρου Αθανάσιου και Κοχλιάδη Ξενοφών.

10.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο κύρωσης τμήματος υφισταμένου δικτύου κοινοχρήστου χώρου (οδός) εντός των ορίων του οικισμού Κορομηλιάς Δήμου Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Μπινιάκος Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Δήμου Καστοριάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.