Δήμος Καστοριάς: 11η πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής

Σας παρακαλούμε την  Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.         Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Βαν Φλήτ στην Καστοριά (σχετική αίτηση Μουσδίκα Μαρία)

2.         Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Καλοχωρίου

3.         Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή

4.         Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την οργάνωση και τον έλεγχο της υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Μπινιάκος Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Δήμου Καστοριάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.