Δεν χάνουν την κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ όσοι απασχολούνται σε αγροτική εργασία

Δεν χάνουν την κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ όσοι απασχολούνται σε αγροτική εργασία

Οι άνεργοι που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες μέχρι και 70 ημέρες κατ’ έτος, διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εγγεγραμμένοι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ όπως προβλέπει νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 ορίζεται ότι οι άνεργοι που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες μέχρι και 70 ημέρες κατ’ έτος, διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εγγεγραμμένοι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης αναγγελίας της εργασίας αυτής στον ΟΑΕΔ.

Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας και δεν καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση αυτή. Επίσης, παρατείνεται για τέσσερις μήνες, μέχρι και τις 30-6-2017 (από τις 28-2-2017 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ. από άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του, των στοιχείων όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει πριν την έναρξη του ν.4430/2016.

Έτσι, διατηρείται ο χρόνος παρακολούθησής τους για να συνυπολογιστεί στον χρόνο ανεργίας τους, έτσι ώστε να γίνει και η παρακράτηση του επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Βασίλης Αγγελόπουλος (www.dikaiologitika.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.