Δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη της ΔΕΗ στο αντλιοστάσιο της Ασπροκκλησιάς – παράκληση για λελογισμένη χρήση του νερού

Δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη της ΔΕΗ στο αντλιοστάσιο της Ασπροκκλησιάς – παράκληση για λελογισμένη χρήση του νερού

Η προσπάθεια της ΔΕΗ να αποκαταστήσει τη βλάβη που προέκυψε σήμερα το
μεσημέρι στο αντλιοστάσιο της Ασπροκκλησιάς απέβη άκαρπη, διότι έχει
καεί ο κεντρικός μετασχηματιστής. Η τροφοδοσία του οικισμού με νερό θα
συνεχίσει να γίνεται με υδροφόρες. Σημαντική παράκληση να αποφεύγεται η
άσκοπη κατανάλωση του νερού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.