Περιβαλλοντική αναβάθμιση στο συγκρότημα Άγιος Δημήτριος της ΔΕΗ

Περιβαλλοντική αναβάθμιση στο συγκρότημα  Άγιος Δημήτριος της ΔΕΗ

Το συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής της ΔΕΗ και ένας από τους βασικότερους πυλώνες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχει η απόφαση από την πλευρά της εταιρείας να προχωρήσει η υλοποίηση μιας σειράς από επενδύσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες θα βοηθήσουν τις μονάδες του συγκροτήματος να συμμορφωθούν με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και να περιορίσουν σημαντικά την επιβάρυνση που προκαλούν στην ατμόσφαιρα.
Προ ημερών λοιπόν, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε την ανάθεση της αναβάθμισης των λεβήτων στις μονάδες 3 και 4, με στόχο τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Είναι η δεύτερη ανάθεση που πραγματοποιείται αφού προ εβδομάδων είχε εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης με άλλον ανάδοχο για τις μονάδες 1 και 2.Ταυτόχρονα με τις επενδύσεις για την «απονίτρωση» ωστόσο η ΔΕΗ προχωρά και ένα άλλο μεγάλο έργο για το συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης για την μονάδα 5. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75 εκατ. ευρώ και η προθεσμία του διαγωνισμού έχει μετατεθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, αν και μετά από αίτημα των διαγωνιζομένων εξετάζεται να δοθεί εκ νέου ολιγοήμερη παράταση.Δηλαδή το συνολικό ύψος των επενδύσεων που ξεκινά η ΔΕΗ μόνο στο συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου για την προσαρμογή του στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις επενδύσεις στον Άγιο Δημήτριο, η ΔΕΗ ξεκινά την κατασκευή και της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 αφού κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη από την ανάδοχο εταιρεία η εγγυητική επιστολή.
Τα επόμενα χρόνια δηλαδή, το «αναβαπτισμένο» συγκρότημα της Κοζάνης αλλά και η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας αναμένεται να αποτελέσουν τη λιγνιτική «εμπροσθοφυλακή» του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.