ΔΕΗ: Πώς μπορείτε να βάλετε «στον πάγο» οφειλές 500 ευρώ για ένα χρόνο

ΔΕΗ: Πώς μπορείτε να βάλετε «στον πάγο» οφειλές 500 ευρώ για ένα χρόνο

Αναστολή της πληρωμής για ένα έτος παρέχει η ΔΕΗ σε καταναλωτές, οι οποίοι οφείλουν στην επιχείρηση έως και 500 ευρώ την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από τη ΔΕΗ, η δυνατότητα αναστολής της πληρωμής του ποσού μέχρι 500 ευρώ για ένα έτος παρέχεται κατόπιν αιτήσεως από 01.03.2017 μέχρι και 31.05.2017.

Εφόσον οι λογαριασμοί ρεύματος που θα εκδοθούν από την ημερομηνία ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα εξοφλούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους, τότε οι πελάτες θα επωφελούνται επιπλέον με έκπτωση 10% επί της αξίας της χρέωσης προμήθειας του λογαριασμού τους.

Διευκρινίζεται ότι:

−Στην περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών, θα απεντάσσονται αυτόματα από το Πρόγραμμα.

−Η αναστολή πληρωμής του ποσού μέχρι 500 ευρώ για ένα έτος δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τη χρέωση τόκων.

−Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής και πελατών που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων (ειδικά τιμολόγια).

Επίσης, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, στους πελάτες της ΔΕΗ που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το Πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα στους πελάτες αυτούς παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου της οφειλής τους (δόσεις που δεν καταβλήθηκαν και τρέχοντες λογαριασμοί) κατόπιν αιτήσεώς τους έως τις 28.02.2017, σε αριθμό δόσεων ίσο με τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικώς συμφωνηθέντων. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

Ακόμα, για οφειλή έως 1.000 ευρώ θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η 1η δόση θα καταβάλλεται άμεσα.

Για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ θα υπάρχουν δύο επιλογές, με την πρώτη να αφορά την άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και τη ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις και τη δεύτερη για άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Πηγή: http://www.economy365.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.