ΔΕΗ: Σχέδιο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 2,2 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σχέδιο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 2,2 δισ. ευρώ

Σχέδιο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενεργοποιεί η ΔΕΗ, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την τιτλοποίηση μέρους των οφειλών, προκειμένου να αντλήσει έσοδα. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί κινούνται σε αστρονομικά ύψη, αφού τα 2,2 δισ. ευρώ αναλογούν στο 42% του ετήσιου τζίρου της ΔΕΗ (5,25 δισ. το 2016) και ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους ξεπερνούσαν πέρυσι τα 1,8 δισ. ευρώ.

Σε προκήρυξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, η ΔΕΗ προσκαλεί διεθνείς οίκους να συμμετάσχουν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πελατολογίου της, με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο προϋπολογισμός του έργου, ύψους 12 εκατ. ευρώ και ενώ ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Το έργο του συμβούλου θα είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μεθόδων διαχείρισης των οφειλών και ο καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένονται μαζικότερες αποκοπές με έμφαση σε όσους χρωστούν τα μεγαλύτερα ποσά και ειδικά σε όσους χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ – οι οποίοι σε ποσοστό 65% έχουν επανασυνδεθεί παράνομα.

Αναφορικά με τις τιτλοποιήσεις χρεών, η ΔΕΗ επιδιώκει να προεισπράξει ρευστότητα μέσω της μετατροπής ανείσπρακτων οφειλών σε ομόλογα που θα διατεθούν σε επενδυτές σε χαμηλή τιμή και θα αποπληρωθούν με την είσπραξη των απαιτήσεων.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.