Με fast track οι ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Πιο γρήγορες διαδικασίες και πιο αυστηρά κριτήρια στη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων φέρνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος καλείται από το Μνημόνιο ΙΙΙ να καταρτίσει τις επόμενες εβδομάδες τον νέο «χάρτη» ρύθμισης των προβληματικών δανείων, ο οποίος και να είναι εφαρμόσιμος και να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι αξιόπιστη ώστε να αντιμετωπιστεί το «βουνό» των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία με επίσημα στοιχεία Δεκεμβρίου 2014 έχουν ξεπεράσει τα 108 δισ. ευρώ.
Στον νέο Κώδικα η έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» θα αποκτήσει βαρύτητα, καθιστώντας τους πρόθυμους να συνεργαστούν με την τράπεζα, αυτούς που εντέλει μπορούν να ελπίζουν ότι θα βρουν λύση στο πρόβλημα των χρεών τους. Ο προηγούμενος Κώδικας αν και σχεδιάστηκε το 2013 και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από πέρυσι, εντούτοις ουσιαστικά παρέμεινε κενό γράμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ε.Τ., ο νέος «χάρτης» Δεοντολογίας θα ρυθμίζει τις ενέργειες και τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν από τις τράπεζες κατά τη διαχείριση των προβληματικών δανείων. Στην πράξη θα προτείνει λύσεις ρύθμισης, άλλες πιο βατές και άλλες πιο… επιθετικές για να πάψει ένα δάνειο να είναι «κόκκινο»: από μερική διαγραφή χρεών και παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, μέχρι πώληση ακινήτου για να καλυφθεί το χρέος ή/και ενοικίαση του ακινήτου η οποία μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής σε αυτό έναντι μισθώματος κ.λπ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κώδικας θα δίνει τον… μπούσουλα ρύθμισης τραπεζικών χρεών ανά ομάδες δανειοληπτών, όπως π.χ. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα έχει σαφή κριτήρια με βάση τα ελάχιστα αποδεκτά όρια διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ για τα δάνεια της λιανικής (στεγαστικά – καταναλωτικά). Επίσης, αναμένεται να μειώνει σε τρεις από έξι μήνες το χρονικό περιθώριο για να έρθει σε συμφωνία ένας δανειολήπτης με την τράπεζα, κατά το οποίο η δεύτερη δεν μπορεί να προβεί σε καμία μονομερή ενέργεια. Εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός και ρύθμιση μέσα σε αυτό το διάστημα, κινούνται από την τράπεζα οι διαδικασίες για την αποστολή «προειδοποιητικής επιστολής», όπου αναφέρονται οι «συνέπειες του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου», δηλαδή η έκδοση διαταγής πληρωμής, η αναγκαστική προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, ακόμα και για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες και βέβαια η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός των κατοικιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.