#COP21: Διεθνείς κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ξεκινά στο Παρίσι η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα, με συμμετοχή 195 κρατών – Μία ημέρα νωρίτερα θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εναλλακτικών υποδείξεων για νέες ενεργειακές πολιτικές – Στις 11:30 π.μ. η διαδήλωση στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ξεκινά η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα, με  συμμετοχή 195 κρατών. Στις 29 Νοεμβρίου είχε οριστεί μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση στο Παρίσι, όπου  πραγματοποιείται  η παγκόσμια επίσημη σύνοδος. Όμως, οι τρομοκρατικές επιθέσεις  της 13ης Νοεμβρίου  είχαν ως αποτέλεσμα τις απαγορεύσεις της  γαλλικής κυβέρνησης. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες  κρίθηκε αναγκαία η ενδυνάμωση των δράσεων τοπικής και εθνικής εμβέλειας,  από οργανώσεις, κινήσεις και πολίτες. Το Alter Summit συμμετέχει πανευρωπαϊκά σ’ αυτές τις δράσεις.

Σε περισσότερες από 130 χώρες και σε πολλές πόλεις των χωρών αυτών, οργανώνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εναλλακτικών υποδείξεων για νέες ενεργειακές πολιτικές. Για την  αντιστροφή της  εξέλιξης που σύμφωνα με τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της επιστημονικής κοινότητας, οδηγεί  στην κλιματική αλλαγή. Οι  κυβερνήσεις, οι επιθέσεις ή οι απειλές που προσπαθούν να κλείσουν τους λαούς  στα σπίτια τους, δεν μπορούν να πτοήσουν τους συνειδητούς πολίτες.

Οργανώσεις (όπως η ευρωπαϊκή δικτύωση συνδικαλιστικών και κοινωνικών κινημάτων ALTER SUMMIT) και συλλογικότητες (όπ μας καλούν να συμμετέάσχουμε μαζικά  στη μεγάλη διαμαρτυρία, που ενώνει ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου συγκέντρωση στην Αθήνα

11.30. π.μ. Μουσείο Ακρόπολης και πορεία προς τη Βουλή

Οι Οικολόγοι Πράσινοι «συμμετέχουν και καλούν μέλη και φίλους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην συγκέντρωση και πορεία προς την Βουλή, στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης ενάντια στην κλιματική αλλαγή» (προσυγκέντρωση: 12:00μμ, Διονυσίου Αρεοπαγίτη, μπροστά στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολη).

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάγκη για προοδευτική μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό και ενεργειακό μοντέλο στη ΕΕ

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά και μόνο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα λαοί και κυβερνήσεις. Εξ αιτίας του πλανητικού χαρακτήρα των αιτίων και των επιπτώσεών της συνιστά ταυτόχρονα και μια πρόκληση για την αλλαγή της υπάρχουσας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής τάξης στον πλανήτη. Η Διάσκεψη στο Παρίσι σε λίγες εβδομάδες θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία γι’ αυτή την αλλαγή»,αναφέρει σε ανακοίνωσή του της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τη κλιματική αλλαγή και τη Διάσκεψη του Παρισιού (COP21).

Ολόκληρη η ανακοίνωση: 

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά και μόνο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα λαοί και κυβερνήσεις. Εξ αιτίας του πλανητικού χαρακτήρα των αιτίων και των επιπτώσεών της συνιστά ταυτόχρονα και μια πρόκληση για την αλλαγή της υπάρχουσας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής τάξης στον πλανήτη. Η Διάσκεψη στο Παρίσι σε λίγες εβδομάδες θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία γι’ αυτή την αλλαγή.

Η ψήφιση μιας συμφωνίας στην οποία θα εμπεριέχονται οι δεσμεύσεις των κρατών για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και τα μέτρα προσαρμογής όπως επίσης και για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων είναι η πρώτη προϋπόθεση γι’ αυτή τη νέα αφετηρία. Οι μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένες όσον αφορά τόσο την ποσότητα όσο και το χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής. Το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι κρίσιμης σημασίας και η λύση του πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της συμφωνίας.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικά σημαντικές ιδίως για τις φτωχές χώρες. Η μέχρι τώρα, όμως, χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων ήταν αναποτελεσματική αφού δεν συνέβαλε στην κατάλληλη αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των φτωχών πληθυσμών του πλανήτη σε σχέση με την υλοποίηση δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων και κυρίως προσαρμογής τους στη διαμορφούμενη νέα κατάσταση. Η άμεση εκταμίευση του ποσού των 100 δις δολαρίων που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης θα είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις δεν δείχνουν ότι θα υπάρξουν τέτοιες δεσμεύσεις, αλλά μόνο γενικές κατευθύνσεις προς τα κράτη. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να αναζητήσει συμμαχίες με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με στόχο, η συμφωνία που θα υπογραφεί στο Παρίσι, να υποχρεώνει τα κράτη να συμβάλουν με συγκεκριμένο τρόπο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ανάλογα με το μερίδιο της ιστορικής τους ευθύνης (αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης). Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι απαιτούνται η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η ταυτόχρονη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι θα πρέπει να τεθεί ο στόχος της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων με ορίζοντα το 2050 περιγράφοντας σαφείς και μετρήσιμους ενδιάμεσους στόχους.

Ωστόσο, ένας τέτοιος στόχος έρχεται σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις που στηρίζονται στο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο των ορυκτών καυσίμων και οι οποίες έχουν τη δύναμη και την επιρροή να κατευθύνουν τις παγκόσμιες πολιτικές ελίτ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας επίγνωση του ταξικού χαρακτήρα των πολιτικών που επιμένουν στη συνέχιση του ίδιου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου έστω και με επιφανειακές βελτιώσεις που δεν αλλάζουν όμως την ουσία τους, είναι σταθερά προσανατολισμένος προς την οικοδόμηση συμμαχιών με όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες στοχεύουν στην ανατροπή του υπάρχοντος μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης.

Οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να συντονίσουν τον αγώνα τους σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό). Στο διεθνές επίπεδο απαιτείται ο συντονισμός της δράσης και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων στα πλαίσια του ΟΗΕ με πρώτο βήμα τη Διάσκεψη του Παρισιού. Στο σχέδιο απόφασης που θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων στη Διάσκεψη του Παρισιού δεν γίνεται καμία αναφορά στις ΑΠΕ ή τον περιορισμό των ορυκτών καυσίμων. Επομένως, ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πρέπει να έχει ως άξονα αναφοράς τις δεσμεύσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και για την απαγόρευση των ορυκτών καυσίμων όπως τα οριοθετήσαμε παραπάνω.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις που επιθυμούν μια διαφορετική πορεία της ΕΕ στην οποία κυρίαρχο ρόλο θα έχει η προοδευτική μετάβαση σε ένα νέο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ενεργειακό μοντέλο με βάση την κλιμακούμενη «αποανθρακοποίηση» της οικονομίας, ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ την ενίσχυση των ΑΠΕ, τον εξορθολογισμό των μεταφορών,  ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Αυτή η πολιτική θα επιτρέψει και φυσικοί πόροι να εξοικονομούνται και η πορεία του φαινομένου του θερμοκηπίου να αντιστραφεί.

Στο εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθεί η εξειδίκευση και εφαρμογή των παραπάνω στόχων. Ειδικότερα, Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  η ανάπτυξη των ΑΠΕ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ θα πρέπει να γίνει με κατεύθυνση την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών-συνεργατικών τομέων της οικονομίας έτσι ώστε και η απασχόληση να ενισχυθεί και η προστασία του περιβάλλοντος να εξασφαλιστεί. Οι στόχοι που πρέπει να θέσουμε σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με εκείνους που  αναφέρονται σε σχέση με το διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Η αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή απαιτούν νέες πολιτικές διαδικασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενθαρρύνει τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για όλα τα παραπάνω ζητήματα, υιοθετώντας νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, διότι μόνο εάν ενταχθούν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων όλοι όσοι υφίστανται τις επιπτώσεις  από την κλιματική αλλαγή, θα είναι δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.