Καταληκτικές Ημερομηνίες για τη Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία»

Καταληκτικές Ημερομηνίες για τη Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία»

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται  ο «Ορισμός καταληκτικών ημερομηνιών για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία» (2016). Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Βάσει του υπ. αριθμ. 306732/12-06-09 εγγράφου του ΥΠ.Α.Α.Τ., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο κάθε παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας παρέκκλισης στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
Οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παρέκκλισης είναι:
– Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας: Α) Εαρινές Καλλιέργειες: από 01/02/2016 έως 15/04/2016 και Β) Φθινοπωρινές Καλλιέργειες: από 16/09/2015 έως 15/12/2015
– Κηπευτικά: Α) από 01/08/2015 έως 20/10/2015 και Β) από 01/01/2016 έως 15/04/2016
– Πατάτα: Α) από 01/09/2015 έως 15/10/2015 και Β) από 01/02/2016 έως 5/05/2016.
– Για τις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στις παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γρ. 7, τηλ. 2467350318).

Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για σποροπαραγωγή δεν εκδίδονται από τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής αλλά διαβιβάζονται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, τηλ. 2102128146).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:  Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα. Ε. Τσούτση, τηλ. 24673 50318.

Leave a Reply

Your email address will not be published.