Βήμα-βήμα η διαδικασία για να κλείσετε το «μπλοκάκι» στην εφορία

Βήμα-βήμα η διαδικασία για να κλείσετε το «μπλοκάκι» στην εφορία

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες αποφασίζουν να διακόψουν την δραστηριότητα τους, να κλείσουν τα βιβλία τους και το «μπλοκάκι» τους.

Η διακοπή εργασιών στην εφορία με βάση τον πραγματικό χρόνο θα πρέπει να γίνει μέσα στις 30 ημέρες. Ως ημερομηνία διακοπής, στη σχετική δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για παράδειγμα όσοι υποβάλουν τώρα δηλώσεις διακοπής εργασιών με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016 θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Η διαδικασία της «Διακοπής των εργασιών» της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς απαιτεί μια σειρά από δικαιολογητικά ενώ θα πρέπει να περάσετε από αρκετά τμήματα της Δ.Ο.Υ.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η διαδικασία γίνεται στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Απαιτείται φυσική παρουσία με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή εξουσιοδοτημένο άτομο με εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

2. Συμπλήρωση του εντύπου Μ4. Θα συμπληρώσετε προσωπικά στοιχεία και την αιτία της διακοπής όπου μπορείτε να αναγράψετε απλά «παύση εργασιών». Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση διακοπής εργασιών η ένδειξη «Ημερ/νια Διακοπής», δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα της επίσκεψης σας στη Δ.Ο.Υ, για τη δήλωση της διακοπής.

3. Ο υπάλληλος στο Μητρώο, όπου κατατίθεται το έντυπο Μ4, ελέγχει τα στοιχεία. Δίνει στο φορολογούμενο ένα έντυπο με το οποίο θα πρέπει να περάσει από διάφορα τμήματα της εφορίας για τις απαραίτητες υπογραφές. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Β1 για τα τιμολόγια κλπ. Στα τμήματα της Δ.Ο.Υ που θα επισκεφτείτε είναι πιθανόν να περιλαμβάνεται και το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ, όπου μπορεί να ζητηθεί να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση του με τα παρακάτω δεδομένα : «ότι κατά την ημέρα αυτή η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια στοιχεία και η επιχείρηση επίσης ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο» όπως επίσης και «η επιχείρηση μου………. οδός…………ΑΦΜ……..Δ.Ο.Υ……….διακόπτει οριστικά την λειτουργία της στις ……….και στα στοιχεία & βιβλία της επιχείρησης που διέκοψα θα βρίσκονται επί της οδού……….».

4. Μετά τις υπογραφές που θα πάρετε από τα τμήματα καταλήγετε και πάλι στο τμήμα Μητρώου, όπου γίνεται η διακοπή των εργασιών και λαμβάνετε τη σχετική Βεβαίωση Διακοπής.

Πηγή: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.