Νέες ταινίες ασφαλείας στα τσιγάρα θα τυπώνει η Τράπεζα της Ελλάδας (φωτό)

Νέες ταινίες ασφαλείας στα τσιγάρα θα τυπώνει η Τράπεζα της Ελλάδας (φωτό)

Από την Τράπεζα της Ελλάδας θα τυπώνονται πλέον οι γνωστές ταινίες ασφαλείας στα τσιγάρα, σε μια επιχείρηση περιορισμού της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Η σχετική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί και όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, οι αυστηρές προδιαγραφές τους θα είναι απόρρητες, για λόγους ασφαλείας και δημοσίου συμφέροντος.

Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι το μόνο ίδρυμα που κατέχει διεθνή πιστοποίηση ως προς τις εκτυπώσεις και είναι το πλέον αξιόπιστο.

Οι ταινίες θα έχουν νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας και δεν θα είναι αντιγραφή των υφιστάμενων.

www.topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.