Αυτά είναι τα μυστικά για τα επτά νέα πακέτα ΕΣΠA

Αυτά είναι τα μυστικά για τα επτά νέα πακέτα ΕΣΠA

Επιδεινώνεται η «ασφυξία» στην αγορά, καθώς παραμένει κλειστή η στρόφιγγα της ρευστότητας ακόμη και από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ.

Η μπλοκαρισμένη δεύτερη αξιολόγηση που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση δράσεων που «έτρεξαν» προ εξαμήνου και στις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης, «φρενάρει» την προκήρυξη επτά νέων δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το μισό δισ. ευρώ.

Στελέχη του αρμόδιου υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέφεραν στον «Ε.Τ.» πως είναι έτοιμοι οι οδηγοί τεσσάρων δράσεων που αφορούν σε: ίδρυση και λειτουργία μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης, καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων και αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Δεύτερος κύκλος

Οι «τελευταίες πινελιές», όπως πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, μπαίνουν στους δεύτερους κύκλους των τριών δράσεων που εγκαινίασαν πριν από ένα χρόνο περίπου το επιχειρηματικό σκέλος του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο λόγος για τους «πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», τη «νεοφυή επιχειρηματικότητα» και την «αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων». Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον α’ κύκλο ολοκληρώθηκε για την πρώτη περί τα τέλη Οκτωβρίου, για τη δεύτερη μόλις πριν από μερικές ημέρες, ενώ για την τρίτη δράση εκκρεμεί. Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου έχει αναλάβει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις από τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας στο δεύτερο κύκλο των τριών δράσεων.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει η πρόθεση να ανακοινωθεί μέσα στο μήνα το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη καθεμίας από τις επτά δράσεις. Αυτές θα βγαίνουν σταδιακά, με άλλα λόγια δεν θα «ανοίξουν» όλες μαζί για να μην μπλοκάρει το πληροφοριακό σύστημα που δέχεται τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά οι 7 δράσεις επιχειρηματικότητας:

1. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
Μέσω της δράσης ενισχύεται η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης. Επιλέξιμα θα είναι, επίσης, τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Εμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Οι δικαιούχοι
Η δράση απευθύνεται σε νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Πρόσθετα, αφορά σε επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση.

Ο προϋπολογισμός
Η δράση έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Οσο για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν συνολικό ύψος 80.000 – 400.000 ευρώ.

Ενταση ενίσχυσης:
Οι προτάσεις που θα πάρουν το «πράσινο φως» της ένταξης θα ενισχυθούν σε ποσοστό 40%. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, η επιδότηση θα διαμορφώνεται σε 50%.

2. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις εξής τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
-Εξοικονόμηση ενέργειας.
-Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
-Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
-Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:
-Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
-Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.
-Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452-Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των ΤΠΕ:
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (web sites).
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).
-Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals).
-Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps).
-Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
-Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).
-Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.
-Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.
-Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
-Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων:
-Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

Οι επιλέξιμες δράσεις όσον αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα:
-Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: Αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
-Στρατηγική Διανομής: Δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν στον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), στα συστήματα διανομής, π.χ. άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), στα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, στη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και στον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
-Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κ.λπ.
-Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά τη διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
-Ροή μετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/ ( Ελεύθερος Τύπος)

Leave a Reply

Your email address will not be published.