Ασφαλιστικό χαράτσι 48,9% για 70.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ασφαλιστικό χαράτσι 48,9% για 70.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Μαύρος” αναμένεται ο Οκτώβριος για 70.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταβάλλουν για αυτόν τον μήνα αλλά και για τους επόμενους οχτώ μήνες, ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 48,9% του 1/12 του  καθαρού εισοδήματος που δήλωσαν το 2016.

Το χαράτσι-μαμούθ προκύπτει από το άθροισμα τρεχουσών και αναδρομικών εισφορών για την κύρια σύνταξη, την ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη και την επικουρική ασφάλιση, βάσει όσων προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες –οι οποίοι ανήκουν προπαντός στον νομικό κλάδο- θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με βάση τα ειδοποιητήρια τα οποία θα λάβουν από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τις ακόλουθες έξι εισφορές ταυτόχρονα :

1. Την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 20% υπέρ της κύριας ασφάλισης.

Η εισφορά αυτή ισχύει από 1/1/2017.

Μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται –όπως συμβαίνει κάθε μήνα από τον περασμένο Ιανουάριο- επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος των επαγγελματιών για το 2015.

Από εκεί και πέρα το καταβλητέο ποσό θα υπολογιστεί με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.

Όσοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα καταβάλλουν αναλόγως υψηλότερη εισφορά.

Το αντίθετο θα ισχύσει για όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015.

2. Την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 6,9% υπέρ της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης.

Και αυτή η εισφορά  ισχύει από 1/1/2017.

Μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται –όπως συμβαίνει κάθε μήνα από τον περασμένο Ιανουάριο- επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος των επαγγελματιών για το 2015.

Από εκεί και πέρα το καταβλητέο ποσό θα υπολογιστεί με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.

Όσοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα καταβάλλουν αναλόγως υψηλότερη εισφορά.

Όσοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα πληρώσουν αναλόγως υψηλότερη εισφορά.

Το αντίθετο θα ισχύσει για όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015.

3.  Την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης.

Η εισφορά αυτή ισχύει, επίσης, από 1/1/2017. Ωστόσο δεν έχει επιβληθεί ως σήμερα.

Εκτιμάται ότι θα επιβληθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τέλη Οκτωβρίου.

Θα υπολογιστεί ως ποσοστό επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 και αφορά όσους επαγγελματίες κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης (πχ δικηγόροι).

4. Την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ .

Και αυτή η εισφορά αυτή από 1/1/2017.

Ωστόσο δεν έχει επιβληθεί ως σήμερα σε όσους προβλέπει ο νόμος. Προβλέπεται να  επιβληθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Θα υπολογιστεί ως ποσοστό επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 και αφορά όσους επαγγελματίες κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της επικούρικής ασφάλισης  (πχ δικηγόροι).

5. Την πρώτη μηνιαία δόση της αναδρομικής εισφοράς 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης.

Δεδομένου ότι οι εν λόγω επαγγελματίες δεν κατέβαλαν την παραπάνω εισφορά στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2017 (σ.σ. όπως εξηγείται παραπάνω στο σημείο 3) θα την καταβάλλουν αναδρομικά σε αντίστοιχες (9) μηνιαίες δόσεις, μαζί όλες τις άλλες τρέχουσες εισφορές.

Η αναδρομική εισφορά αυτή θα υπολογιστεί με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

6. Την πρώτη μηνιαία δόση της αναδρομικής εισφοράς 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ.

Αφού οι εν λόγω επαγγελματίες δεν κατέβαλαν την παραπάνω εισφορά στο διάστημα Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2017 (σ.σ. όπως εξηγείται παραπάνω στο σημείο 4), θα την καταβάλλουν αναδρομικά σε αντίστοιχες (9) μηνιαίες δόσεις, μαζί όλες τις άλλες τρέχουσες εισφορές.

Η αναδρομική εισφορά αυτή θα υπολογιστεί με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Πηγή: capital.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.