ΔΕΥΑΚ: Ασφαλές το πόσιμο νέρο της Καστοριάς και των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΕΥΑΚ: Ασφαλές το πόσιμο νέρο της Καστοριάς και των Δημοτικών Ενοτήτων

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού  πόλης της Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2016, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 09-08-16 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2016, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Ιεροπηγής, Κορησού, Kολοκυνθούς, Βασιλειάδας, Κορομηλιάς, Πενταβρύσου, Αγ.Αντωνίου, Τσάκωνης, Δενδροχωρίου, Μελισσοτόπου, Μακροχωρίου,  Ν.Λεύκης, Τοιχιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.
Leave a Reply

Your email address will not be published.