ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Από σήμερα οι αιτήσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Από σήμερα οι αιτήσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Από σήμερα ξεκινάει η υποβολή στο ΑΣΕΠ των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη στη ΔΕΗ. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα www.asep.gr για να συμπληρώσουν την αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες.

Η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις λίγει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση

«Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 12Κ/2017Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510», αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα

1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού) (Τ4/Γ)

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β)

2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)

2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)

13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε)

2 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω)

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.