Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στο Άργος Ορεστικό

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στο Άργος Ορεστικό

Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 20:00.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή θερινού κινηματογράφου με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Άργους Ορεστικού» και αποδοχή της ένταξης του ως δράση στο υπομέτρου L321-2 του μέτρου 41 του ΠΑΑ 2007-2013.
  2. Παραλαβές μελετών.
  3. Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού– Μανιάκων έως τις πηγές Αρμενοχωρίου».
  4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Αμπελοκήπων Δήμου Ι. Δραγούμη».
  5. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο:«Αποκατάσταση και βελτίωση γηπέδων – εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη».
  1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
  2. Τροποποίηση του έργου « Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης του Άργους Ορεστικού και της εκτός σχεδίου περιοχής της».
  3. Έγγραφα – αιτήσεις δημοτών
  4. Έγκριση της υπ. αρίθμ. 29/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την “Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 1 , οικ. έτους 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published.