Θέση εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού

Θέση εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη Διευθυντή για το Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου,  που θα αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού Κοιμήσεως Θεοτόκου 24,  52200 Άργος Ορεστικό  υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 24670 42255), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 .

4) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας.

5) Βιογραφικό σημείωμα

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  πρόεδρος της επιχείρησης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΤΟΥΛΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.