Άργος Ορεστικό: Διαγωνισμός για την προμήθεια λυώμενων μεταλλικών κατασκευών εμποροπανήγυρης

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ». Η προμήθεια αφορά υλικά για την χρήση τους από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 72.600,00 € (με Φ.Π.Α)και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην Διεύθυνση Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Άργους Ορεστικού Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό στις 28-07-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή (έναρξη) μέχρι 09:30 (λήξη παράδοσης προσφορών).


Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα περιεχόμενα του τεύχους δημοπράτησης:

Περίληψη διακήρυξης.………………………………………………. Διακήρυξη
Μελέτη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Leave a Reply

Your email address will not be published.