Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2016, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Αγ.Αντωνίου, Σιδηροχωρίου Κολοκυνθούς, Φωτεινής, Μεταμόρφωσης, Τοιχιού, Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Βέργας, Δισπηλιού, Τσάκωνης, Μεσοποταμίας, Καλοχωρίου, Λιθιάς, Κορησού, Μανιάκων, Ποριάς, και Πενταβρύσου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.