Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021

Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021

Τον απολογισμό έργων και δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021, παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου,  κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.