Απόδοση τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μέσω της ΑΑΔΕ

Απόδοση τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μέσω της ΑΑΔΕ

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1209/22-12-2023 (ΦΕΚ 7332/Β/27-12-2023), που αφορά στη διαδικασία απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, η υποβολή των δηλώσεων και η καταβολή του οφειλόμενου τέλους από τις υπόχρεες επιχειρήσεις γίνεται μόνο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ (myAADE.gov.gr). Οι διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ έχουν εφαρμογή για τα οφειλόμενα τέλη των ετών 2022 και 2023, τα οποία μπορούν να καταβληθούν χωρίς προσαύξηση, μέχρι τις 31/01/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr , στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ») ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς στα τηλέφωνα: 2467351146-145-144.

Leave a Reply

Your email address will not be published.