Από τα στρέμματα θα καθορίζονται οι εισφορές στον ΟΓΑ

Από τα στρέμματα θα καθορίζονται οι εισφορές στον ΟΓΑ

Ένας µετριοπαθής υπολογισµός των µέχρι σήµερα δεδοµένων, δείχνει ότι για να είναι βιώσιµο το σύστηµα ασφάλισης του ΟΓΑ χωρίς να κρίνεται επιβεβληµένη η επιδότησή του από το κράτος και θα πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί η εισφορά των εν ενεργεία ασφαλισµένων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.

Με δεδοµένο ότι κάτι τέτοιο, εκτός από άδικο θα ήταν και αδύνατο, καθώς θα οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια σε χρεοκοπία τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών µονάδων, η σκέψη που δείχνει να επικρατεί έχει την εξής διάσταση. Αντί των 7 κλιµακίων εισφορών που εφαρµόζονται σήµερα, σε µικρή απόσταση το ένα από το άλλο (αφετηρία στα 62,76 ευρώ το µήνα και κατάληξη στα 136,25 ευρώ το µήνα) η ανάπτυξη των εισφορών θα κλιµακώνεται µε βάση το µέγεθος (στρέµµατα – κεφάλαιο) και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης. Προϋπόθεση, όλων αυτών είναι η ανάλυση των πραγµατικών δεδοµένων και η µελέτη της κατάστασης για να διαµορφωθούν οι αντίστοιχοι συντελεστές.

Ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο τίθεται αναφορικά µε τις εισφορές, είναι αυτό που αφορά στους απασχολούµενους ντόπιους και ξένους εργάτες γης. Αρµοδίως εκτιµάται ότι η λύση του «εργόσηµου» που εκτενώς εφαρµόζεται ώστε να υπάρχει µια στοιχειώδης διασφάλιση εργοδοτών και εργαζοµένων και να µην αιµορραγεί ακατάπαυστα το σύστηµα, έχει ένα ενδιαφέρον, ωστόσο δεν προσεγγίζει τα πραγµατικά επίπεδα απασχόλησης αγρεργατών µε ότι αυτό σηµαίνει για τους πόρους του Οργανισµού Ασφάλισης.

Θα πρέπει να επιδιωχθεί, όπως λένε οι εµπνευστές του σχεδίου εξυγίανσης του ΟΓΑ ένας τρόπος προσέγγισης των στοιχειωδών αναγκών κάθε εκµετάλλευσης σε εργατικά χέρια και να προσδιορισθεί ανάλογα ένας ελάχιστος αριθµός «ενσήµων – εισφορών» που θα πρέπει να καταβάλει η εκµετάλλευση. Κάτι αντίστοιχο µ’ αυτό που συµβαίνει σήµερα µε τα ένσηµα από τις οικοδοµικές εργασίες, υποστηρίζεται αρµοδίως, παρ’ ότι προς το παρόν το όλο θέµα βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης και κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει σαφέστερη εικόνα του πράγµατος.

 

agronews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.