Απαλλαγή των ανέργων από τεκμήρια και το 2017

Απαλλαγή των ανέργων από τεκμήρια και το 2017

Την διατήρηση έως το 2017 της διάταξης για την απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης των ανέργων και των περιστασιακά απασχολούμενων προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση των ετών 2014 και 2015 και για το φορολογικό έτος 2016, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα.

Με τη διάταξη του νομοσχεδίου συγκεκριμένα διατηρείται και για το φορολογικό έτος 2017 η πρόβλεψη ότι άνεργοι και περιστασιακά απασχολούμενοι θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους ξεπερνά τα 6.000 ευρώ. Έτσι θα έχουν φορολογητέο όριο και δεν θα επιβαρυνθούν.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.