Αντωνίου σε Φίλη: Πότε προτίθεται το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία ειδικής αγωγής;

Αντωνίου σε Φίλη: Πότε προτίθεται το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία ειδικής αγωγής;

Δείτε την ερώτηση με θέμα: «Υποστελέχωση και Υπολειτουργία Δομών Παράλληλης Στήριξης»

κ. Υπουργέ,

Είναι προφανές ότι το πολιτιστικό υπόβαθρο και το επίπεδο μιας κοινωνίας αντανακλάται μεταξύ των άλλων και στο πώς η Πολιτεία αντιλαμβάνεται, αντιμετωπίζει και συμπεριφέρεται στα πιο αδύνατα μέλη της.

Ταυτόχρονα, βασική προτεραιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου πρέπει να είναι η μέριμνα για τις ευάλωτες κι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Κι όμως. Δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, στα σχολεία της Καστοριάς, όπως και στο σύνολο  των σχολείων όλης της χώρας, απ’ ότι πληροφορούμαι, οι δομές Ειδικής Αγωγής υπολειτουργούν και η κατάσταση παραμένει προβληματική, καθώς το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό δεν υπάρχει και ο αριθμός των προσλήψεων σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό δεν είναι επαρκής.
Σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες στην περιοχή μας αλλά και όλη την επικράτεια, διαπιστώνουμε την ανεπάρκεια της πολιτείας σε βάρος αυτών και των παιδιών τους και βλέπουμε οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού τα παιδιά τους αντιμετωπίζονταισαν παιδιά ενός κατώτερου θεού.
Γίνεται φανερό ότι η υποστελέχωση αυτή δημιουργεί μία κατάσταση η οποία είναι άκρως αντικοινωνική και αντιπαιδαγωγική. Υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Καστοριάς που αυτή τη στιγμή δυστυχώς, δεν έχουν παράλληλη στήριξη.
Την ίδια στιγμή, όσοι γονείς μπορούν βάζουν, για άλλη μια φορά, το χέρι στη τσέπη για να καλύψουν, από το υστέρημά τους  ιδιωτική παράλληλη στήριξη, ενώ φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις πολλών που αδυνατούν να το κάνουν, δεδομένης και της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί.

Επειδή γνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για τους μαθητές και τις οικογένειές τους η ύπαρξη πληρέστατων και κατάλληλα στελεχωμένων μονάδων ειδικής αγωγής, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρέπει να δώσει άμεση λύση για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού ζητήματος.

Σε ότι αφορά την περιοχή μας και προκειμένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα η Δομή Παράλληλης Στήριξης στα σχολεία της Καστοριάς, απαιτείται η στελέχωσή τους με 5 Δασκάλους και 4 Νηπιαγωγούς, για την φροντίδα 14 παιδιών Δημοτικού και 5 παιδιών Νηπιαγωγείου.

Πέραν όμως αυτού του ιδιαίτερου προβλήματος εντοπίζονται και επισημαίνονται και άλλα, τα οποία είναι αλληλένδετα με το συγκεκριμένο ζήτημα, για τα οποία πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

·         Άμεση στελέχωση του ΚΕΔΔΥ Καστοριάς με μόνιμο προσωπικό.

·         Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή.

·         Δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση.

·         Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού.

·         Ασφαλής δωρεάν μεταφορά των μαθητών με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε  κ. Υπουργέ:

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα ώστε να δοθεί λύση στα σημαντικά προαναφερόμενα προβλήματα που παρατηρούνται στα σχολεία της Καστοριάς;

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κάλυψη των πραγματικών κενών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό στις δομές ειδικής αγωγής;

Πότε προτίθεται το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία ειδικής αγωγής έτσι ώστε να μετριασθεί το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα των μεγάλων ελλείψεων και καθυστερήσεων στη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.