Αντωνίου Μαρία: Eπίκαιρη ερώτηση για εγγειοβελτιωτικά έργα Καστοριάς

Αντωνίου Μαρία: Eπίκαιρη ερώτηση για εγγειοβελτιωτικά έργα Καστοριάς

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 

Θέμα: «Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»

Κύριε Υπουργέ,

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 6598 και 610/22-6-2017 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που σας υπέβαλα επανέρχομαι στο μείζον ζήτημα των εγγειοβελτιωτικών έργων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και δη στην περιοχή του Νομού Καστοριάς και τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση τους.

Επειδή ήδη με τις υπ. αρ. 1631/2-12-2015 και 4501/5-4-2016 Ερωτήσεις μου σας είχα επισημάνει την τεράστια σημασία του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς το οποίο σε συνδυασμό με την μελέτη του αρδευτικού του Φράγματος αποτελούν ένα από τα πλέον αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας.

Επειδή στη με αρ. πρ. 513/8-9-2017 Απάντηση σας μου κοινοποιήσατε, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τις προτάσεις της για τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τις μελέτες προς ένταξη στο Μέτρο 4.3.1. ‘Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020.

Επειδή σύμφωνα με την ως άνω Απάντηση σας η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ‘Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Νεστορίου Ν. Καστοριάς’ από το Μάρτιο του 2015 όπου αντικαταστάθηκαν τα μέλη της ουδέποτε συνεδρίασε λόγω φόρτου εργασίας, όπως μας απαντήσατε, με συνέπεια να αντικατασταθούν εκ νέου τα μέλη της και να συγκροτηθεί νέα επιτροπή το Μάιο του 2016.

Επειδή λόγω των αλλεπάλληλων αντικαταστάσεων των μελών της επιτροπής και της αδυναμίας της να επιτελέσει το έργο της δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανάθεση της μελέτης του αρδευτικού φράγματος Νεστορίου, η οποία είχε ήδη δημοπρατηθεί από τον Ιανουάριο του 2014 .

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται εκ νέου ο κ. Υπουργός:

  1. Με ποια κριτήρια το Υπουργείο σας και η αρμόδια Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφουδατικών Πόρων και Λιπασμάτων θα προβεί στην ιεράρχηση την αιτημάτων των Περιφερειών και θα προκρίνει τα πρώτης προτεραιότητας έργα για χρηματοδότηση από το Μέτρο 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020;

 

  1. Τι συμβαίνει με την επιτροπή αξιολόγησης της ανάθεσης της μελέτης του αρδευτικού φράγματος Νεστορίου η οποία επί δυόμιση χρόνια αδυνατεί να ολοκληρώσει την ανάθεση της μελέτης του αρδευτικού φράγματος Νεστορίου;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής                            

                                                                                                            

 

    Μαρία  Αντωνίου

Ερώτηση – ΑΚΕ

Απάντηση με συνημμένα

Leave a Reply

Your email address will not be published.