Η Μαρία Αντωνίου για την απλούστευση αδειοδότησης επιχειρήσεων

Η Μαρία Αντωνίου για την απλούστευση αδειοδότησης επιχειρήσεων

Ενώ η προηγούμενη Κυβέρνηση χρειάστηκε μόνο λίγους μήνες μετά τη ψήφιση του νόμου 4262/2014 για να προβεί στη θεσμοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μολονότι διαθέτει έτοιμο από το 2014 το νομικό πλαίσιο χρειάζεται 3 χρόνια για να προβεί στη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας.

Το γεγονός αυτό επισημαίνουν με Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς 44 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκ των οποίων και η Μαρία Αντωνίου που συνυπέγραψε την Ερώτηση.

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι “το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 δημοσιεύτηκαν οι δυο πρώτες αποφάσεις υλοποίησης των απαιτήσεων του νόμου, εκ των οποίων η πρώτη προέβλεπε την κατάργηση της απαίτησης για λήψη άδειας λειτουργίας σε 103 οικονομικούς τομείς και συνολικά 897 δραστηριότητες-επαγγέλματα και η δεύτερη την κατάργηση της υποχρέωσης λήψης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες-επαγγέλματα”.

Από τότε μέχρι σήμερα ο παραπάνω νόμος παραμένει ανενεργός, με αποτέλεσμα την ώρα που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά την υλοποίηση επενδύσεων οι διαδικασίες αδειοδότησης να εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες και δαπανηρές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.