Μαρία Αντωνίου: Συνεχής καθυστέρηση στην πορεία του έργου Φράγματος Νεστορίου

Μαρία Αντωνίου: Συνεχής καθυστέρηση στην πορεία του έργου Φράγματος Νεστορίου

Το μεγάλο της ενδιαφέρον, αλλά και την έντονη ανησυχία της για την πορεία του έργου Φράγματος Νεστορίου, εκφράζει με Ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό, η Μαρία Αντωνίου.

Επειδή μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη απάντηση για την εξέλιξη της πορείας του έργου και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της Μελέτης Αρδευτικού του φράγματος Νεστορίου ή ένταξη του υπολοίπου του έργου ως έργο γέφυρα, όπως είναι δυνατόν σύμφωνα και με τη με αρ. πρωτ. 172/17-12-2015 απάντησή σας στη σχετική μου Eρώτηση”, η Μαρία Αντωνίου ερωτά τον Υπουργό:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της Μελέτης αρδευτικού του φράγματος Καστοριάς; Έχει ενταχθεί ως έργο γέφυρα η χρηματοδότηση της;
  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ούτως ώστε να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελέτης και του έργου;
  1. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες από την κοινοπραξία για να ολοκληρωθεί ένα ζωτικής σημασίας έργο για το Νομό Καστοριάς;

Σημειώνεται ότι το φράγμα Νεστορίου αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αναπτυξιακά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον παραγωγικό χάρτη της περιοχής και να ανοίξει νέες δυνατότητες για την αγροτική παραγωγή.

H Ερώτηση

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Θέμα: «Συνεχής καθυστέρηση στην πορεία του έργου Φράγματος Νεστορίου»

Κύριε Υπουργέ,

Το φράγμα Νεστορίου αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αναπτυξιακά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον παραγωγικό χάρτη της περιοχής και να ανοίξει νέες δυνατότητες για την αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα μάλιστα με Γεωργοοικονομική Μελέτη το φράγμα Νεστορίου θεωρείται ένα από τα πλέον αποδοτικότερα μεταξύ των σήμερα κατασκευαζόμενων εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας.

Επιπροσθέτως, η Μελέτη του Αρδευτικού του Φράγματος, η ανάθεση της οποίας παρουσιάζει ήδη σημαντική καθυστέρηση για την οποία έχω ήδη καταθέσει σχετική ερώτηση (Αρ.Πρωτ.1631/2-12-2015), μαζί με το εν λόγω φράγμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα έργα ύδρευσης και άρδευσης στην περιοχή.

Επειδή η κατασκευή του φράγματος μαζί με τα συμπληρωματικά του έργα αποτελούν έργα ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την χώρα μας γενικότερα.

Επειδή η νέα κοινοπραξία που θα αναλάβει τη συνέχιση του έργου του φράγματος, λόγω μεγάλων προβλημάτων της αρχικής εταιρείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες.

Επειδή μέσα σε όλες τις προηγούμενες παρατάσεις λόγω προβλημάτων της αρχικής εταιρείας προστίθεται μία ακόμη στο ήδη προβληματικό έργο και υπάρχει έντονη ανησυχία των φορέων και της τοπικής κοινωνίας για την πορεία του έργου.

Επειδή μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη απάντηση για την εξέλιξη της πορείας του έργου και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της Μελέτης Αρδευτικού του φράγματος Νεστορίου ή ένταξη του υπολοίπου του έργου ως έργο γέφυρα, όπως είναι δυνατόν σύμφωνα και με τη με αρ. πρωτ. 172/17-12-2015 απάντησή σας στη σχετική μου ερώτηση.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της Μελέτης αρδευτικού του φράγματος Καστοριάς; Έχει ενταχθεί ως έργο γέφυρα η χρηματοδότηση της;
  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ούτως ώστε να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελέτης και του έργου;
  1. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες από την κοινοπραξία για να ολοκληρωθεί ένα ζωτικής σημασίας έργο για το Νομό Καστοριάς;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Αντωνίου

https://www.facebook.com/maria.antoniou.official

Leave a Reply

Your email address will not be published.