Σύσκεψη Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και ΕΒΕ για την ανεργία

Σύσκεψη Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και ΕΒΕ για την ανεργία

Μετά από συνεννόηση των Προέδρων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Κοσμίδη Δημητρίου , του ΕΒΕ Καστοριάς κ. Καραταγλίδη Χαράλαμπου και του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς κ. Μαλέα Γεωργίου , πραγματοποιήθηκε χθες 25 Νοεμβρίου 2015 σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας με θέμα «Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης της περιοχής μας»

Κατά την συζήτηση αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και όλες οι δυνατότητες των επιμέρους φορέων για ανάληψη δράσεων.

Σε πρώτη προτεραιότητα και για την αρτιότερη αντιμετώπιση των τεραστίων προβλημάτων στις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζομένους σ’ αυτές κρίνεται απαραίτητο και συμφωνήθηκε η σύμπραξη των τριών φορέων και η δημιουργία σχήματος για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό δράσεων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.