Ανατροπές με τελεσίγραφα στα «κόκκινα» δάνεια – Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων σε 15 ημέρες ή πλειστηριασμός

Το νέο μοντέλο για τις ρυθμίσεις ανά περίπτωση των στεγαστικών δανείων δημοσιεύει η εφημερίδα το Έθνος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, για αλά καρτ ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων θα περιλαμβάνει μειωμένες δόσεις, εκπτώσεις στα επιτόκια, ανταλλαγή κατοικίας με άλλη μικρότερου εμβαδού, ακόμα και διαγραφές οφειλών, ανάλογα με την πραγματική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.  Βασικός στόχος είναι μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες οφειλές τους, ώστε να μειωθεί ο όγκος των «κόκκινων» δανείων και να απαλλαγούν από το βάρος τους οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας στον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας θα υπάρχει πρόβλεψη ότι στην περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης χάσει το σπίτι του να διαγράφεται και το βάρος από τυχόν υπόλοιπο του δανείου. Επίσης, υπάρχει πρόταση στην περίπτωση που κάποιος είναι άνεργος να έχει διετή περίοδο χάριτος και μετά να επανεξετάζεται η περίπτωσή του.

Το πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας δεν θα είναι δεσμευτικό μόνο για τις τράπεζες αλλά και για τις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών και τα funds.

Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας οι τράπεζες πριν προχωρήσουν σε διευθέτηση της καθυστερούμενης οφειλής, σταθμίζουν και αξιολογούν στοιχεία που αφορούν:

Την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς και την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του.

Η τράπεζα προχωρά και στην αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με συναίνεση να αποτελέσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στις μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης των στεγαστικών, ο δανειολήπτης μπορεί να συμφωνήσει σε μόνιμη μείωση του επιτοκίου, παράταση διάρκειας δανείου, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, όπου ένα τμήμα πληρώνεται κανονικά και το υπόλοιπο «παγώνει» για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί χωρίς να επιβαρύνεται με τόκους.

Στις λύσεις οριστικής διευθέτησης μεταξύ άλλων προβλέπεται η εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης. Η μετατροπή του σε χρηματοδοτική μίσθωση, με μεταβίβαση της κυριότητας στην τράπεζα, πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.

Προθεσμία 15 ημερών ή πλειστηριασμός

Σύμφωνα με την εφημερίδα, δίνεται τελευταία ευκαιρία ρύθμισης για 400.000 δανειολήπτες που δεν αποπληρώνουν τα δάνεια στην ώρα τους με αποτέλεσμα να εμφανίζουν καθυστέρηση από 30 ημέρες μέχρι πάνω από 3 μήνες.

Εντός των ημερών και το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι τράπεζες θα έχουν ταχυδρομήσει τα δεύτερα ειδοποιητήρια, με τα οποία θα τους ενημερώνουν ότι ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως «μη συνεργάσιμοι» και θα τους καλούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Αν δεν ανταποκριθούν εντός 15 ημερών, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη νομική απόκτηση του χρέους, που φτάνει μέχρι τον πλειστηριασμό.

Όπως συμπληρώνει η εφημερίδα, με τις επιστολές τους οι τράπεζες ζητούν πλήρη και αναλυτικό κατάλογο της οικογενειακής, εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη με δάνειο σε καθυστέρηση. Η τράπεζα στη συνέχεια θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων πριν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης της οφειλής. Εάν ένας οφειλέτης χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος, όπως αναφέρουν στην εφημερίδα τραπεζικά στελέχη, μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τον συνεργάσιμο. Η διαφορά είναι ότι αν καθυστερήσει εκ νέου να εξυπηρετήσει το ρυθμισμένο πλέον δάνειο, τότε η τράπεζα μπροεί να προχωρήσει σε έκδοση διαταγής πληρωμής, πλειστηριασμού κλπ σε σύντομο χρόνο.

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.