Ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΕΙΟΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2015

ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Στις 21/7/2015 αρχίζει από τα Υποκ/ματα-Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η καταβολή Δωροσήμου του Β΄Τετραμήνου του 2015.

Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 21/7/2015 μέχρι 18/8/2015 κατά τις ημερομηνίες 21,22,23,28/7/2015 και 4,5,18/8/2015 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:

● Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

● Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

● Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

3. Το δωρόσημο καταβάλλεται την 21/7/2015 μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση-δήλωση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.