Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για το 2016

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για το 2016

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.180586/9720/2016 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, όσοι αγρότες συμμετέχουν στο Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στις δράσεις: Βιολογική γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού, Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, μπορούν να ενημερώνονται από τη ΔΑΟΚ Καστοριάς για τις ημερομηνίες αιτήσεων πληρωμής για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2016.

Εναλλακτικά ακολουθεί αρχείο με τον πίνακα με τις ημερομηνίες  των αιτήσεων πληρωμής για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Πίνακας ημερομηνιών αιτήσεων πληρωμής

Leave a Reply

Your email address will not be published.