Ανακοίνωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς

Ανακοίνωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς

Υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις προσφέρει και πάλι το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς μετά την ένταξη στο δυναμικό του μίας ψυχολόγου.

Ταυτόχρονα,  παρέχεται από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου κοινωνική και νομική υποστήριξη, συμβουλευτική στην απασχόληση, πληροφόρηση, διασύνδεση με φορείς και παραπομπή σε Ξενώνες Φιλοξενίας του δικτύου της  ΓΓΟΠΙΦ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

2467022122, counsellingwomenkastoria@gmail.gom

Το πρόγραμμα υλοποιείται με της συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.