ΑΝ.ΚΑΣ εκδήλωση στον Δήμο Νεστορίου

ΑΝ.ΚΑΣ εκδήλωση στον Δήμο Νεστορίου

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ.στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου,

εκδήλωση διαβούλευσης για την υποβολή πρότασης από την ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. ΟΤΑ

για το ΝΕΟ LEADER 2023-2027.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν και προλόγησαν:

· η κα. Καλλιόπη Κυριακίδου – Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER της Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. ΟΤΑ και

· ο κος.Τοτονίδης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος Δήμου Νεστορίου

 

Την παρουσίαση της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης από την ΑΝ.ΚΑΣ.Α.Ε. ΟΤΑ έκαναν ο διευθυντής της ΑΝ.ΚΑΣ.Α.Ε. ΟΤΑ κος. Τσαπάρας Βασίλειος μαζί με τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

 

Για την ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Σαββόπουλος Δημήτριος

Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. ΟΤΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.