Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από το 2017

Αλλαγές στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από το 2017

Η επέκταση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε όλους τους δήμους της χώρας θεσμοθετείται και επίσημα με το ν/σ για τον «Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Παράλληλα, με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου γίνονται τροποποιήσεις στο ΚΕΑ που αφορούν:

-Την ένταξη στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό που ωφελείται από το πρόγραμμα και των ενήλικων τέκνων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία, ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους

-Την έννοια του εγγυημένου ποσού, στο οποίο υπολογίζεται και η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ στο κάθε νοικοκυριό

-Τον περιορισμό των κατηγοριών των δικαιούχων του ΚΕΑ που χαρακτηρίζονται ως μη δυνάμενοι να εργαστούν, με κατάργηση της περίπτωσης για όσους υπηρετούν τη θητεία τους.

Επιπλέον, με το ίδιο άρθρο καθορίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του ΚΕΑ, ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις σε βάρος όσων δηλώνουν ψευδή στοιχεία η ή αποκρύπτουν αληθινά κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.