Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια»: Τώρα αναρτούν νέα ειδοποιητήρια με το χαράτσι να φτάνει το 38%

Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια»: Τώρα αναρτούν νέα ειδοποιητήρια με το χαράτσι να φτάνει το 38%

 O ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουν λάθη – Προβληματισμός για την υποχρέωση ύπαρξης σύμβασης προκειμένου ο εργαζόμενος να μην πληρώσει επιπλέον εισφορές

Αχτίδα φωτός είδαν χθες τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που ανέμεναν την εγκύκλιο για τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ΑΠΔ των εργαζομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προκειμένου να αποφασίσουν τι θα πράξουν με τα «μπλοκάκια» που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 39 (επιμερισμός ασφαλίστρου με τον εργοδότη).

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπό του (www.efka.gov.gr) στην οποία οι εργοδότες (εφόσον συμφωνούν να επιμερίσουν τις εισφορές) θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών.

Τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από 6,67% μέχρι 16,72% για τον εργαζόμενο (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης υγείας, επικούρισης και πρόνοιας) ενώ για τον εργοδότη ξεκινούν από 13,33% και φτάνουν στο 21,38%.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης, έχει προτρέψει όσους πρόκειται να δηλωθούν με ΑΠΔ να αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια ώστε να μην διπλοπληρώσουν εισφορές.

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει ότι η υποχρεωτική υπογραφή σύμβασης θα «δηλητηριάσει» τις σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων. Κι αυτό γιατί ο εργοδότης πρέπει να πειστεί ότι ο εργαζόμενος δεν απασχολείται σε τρίτο εργοδότη προκειμένου να αναλάβει τα 2/3 του κόστους των εισφορών ενώ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στο μέλλον η δέσμευσή του με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του Φλεβάρη (πληρωτέες μέχρι Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου) με στόχο να διορθωθούν τα πολυάριθμα λάθη. Στα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου δε θα περιλαμβάνονται οι εισφορές επικούρισης (3,5% + 3,5%) και εφάπαξ (4%) όπου υπάρχουν. Στόχος είναι αυτές να συμπεριληφθούν στα ειδοποιητήρια των εισφορών του Μαρτίου, ενώ η επιβάρυνση για Γενάρη και Φλεβάρη θα επιμεριστεί σε δόσεις. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα ειδοποιητήρια και έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών οφείλουν να προσέλθουν σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να το δηλώσουν, διαφορετικά θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις.

Στον ΕΦΚΑ πρέπει να σπεύσουν και όσοι αμφισβητούν το ποσό των εισφορών που τους έχει βεβαιωθεί όπως επίσης και όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο παρόλο που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα έως τις 31/12/2016.

Με τη εγκύκλιό του για τα «μπλοκάκια» ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων με μπλοκάκι μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 39 και να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να πληρώσει το ποσοστό του ασφαλίστρου που του αναλογεί.

Δικαίωμα επιμερισμού της εισφοράς έχουν οι ασφαλισμένοι που:
• Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.
• Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.
• Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να δουλεύει ως υπάλληλος γραφείου το πρωί και ως πωλητής το απόγευμα.

Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών του ως μισθωτός και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, θα καταβάλει εισφορά ως μισθωτός για το σύνολο των αποδοχών του. Για παράδειγμα εισπράττει 600 ευρώ ως μισθωτός και 400 μέσω ΔΠΥ. Η εισφορά του ορίζεται στο σύνολο των 1000 ευρώ σε 6,67% για την κύρια σύνταξη + 2.15% για υγεία + 0,40% για παροχές ασθενείας σε χρήμα + 3.5% για επικούρηση.

Ο εργοδότης θα καταβάλλει 13,33% για σύνταξη, 4,30% για υγεία, 0,25% για παροχές σε χρήμα και 3,5% για επικούρηση.

Επίσης δεν υπάγονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης- Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι

Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σ.σ. Με “μπλοκάκι”) πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) της έδρας τους για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων.
Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ.Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους της ανωτέρω ρύθμισης στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ.

Στη συνέχεια ο εργοδότης πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. Για να εισέλθει χρησιμοποιεί τους κωδικούς του taxisnet για την υποβολή της ΑΠΔ, κατά τα γνωστά. Εν συνεχεία καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρησης. Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

Εξυπακούεται ότι συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω Ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016 – 30/06/2017)

Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

– Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 1000 ευρώ και καταβολή εισφορών).

Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Πηγή: protothema.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.